Previous Sales & Rentals

House #StreetCityStateZip CodeNeighborhoodAreaUnitBedrooms (0 = studio)BathSquare FeetOwnership*Listing Type*
5E 22nd StreetNew YorkNY10011FlatironManhattan10G11741CondominiumS
15Charles stNew YorkNY10014West VillageManhattan5B11816CondominiumS
15Murray StNew YorkNY10007SohoManhattan2Loft31750CondominiumS
15W 53rd StreetNew YorkNY10019MidtownManhattan11C11.5980CondominiumS
15W 53rd StreetNew YorkNY10019MidtownManhattan11C11.5980CondominiumS
15Charles stNew YorkNY10014West VillageManhattan3H11713CondominumS
18W 48th StreetNew YorkNY10036MidtownManhattan4A11632CondominiumS
20Jane StreetNew YorkNY12121West VillageManhattan3B211000RentS
20Pine StreetNew YorkNY10005Financial DistrictManhattan121511822CondominiumS
20Pine StreetNew YorkNY10005Financial DistrictManhattan121511822CondominiumS
23160 West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan10U11750coopS
23165 West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan2CStudio1450coopS
25Central Park WestNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan2D11850CondominiumS
25Fifth AvenueNew YorkNY10003Greenwich VilageManhattan3C221358CondominiumS
30W 61st StreetNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan6D221121CondominiumS
40Mercer StreetNew YorkNY10013SohoManhattan2122.51745CondominiumS
75Wall StreetNew YorkNY10003Financial DistrictManhattan30QStudio1597CondominiumS
75Wall StreetNew YorkNY1003Financial DistrictManhattan30QStudio1597CondominiumS
88Greenwich StreetNew YorkNY10006Financial DistrictManhattan320211732CondominiumS
90Alton RoadMiami BeachFL33139South BeachManhattanPH330811760CondominiumS
90Alton RoadMiami BeachFL33139South BeachMiamiPH330811741CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan14H221040CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12H221040CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5T11760CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan20E221040CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11K11914CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan4S221220CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan14G221300CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan26ABC443600CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan14H221058CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan14J11733CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan14H221058CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12H221058CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5T11760CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan20E221040CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11K11940CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan14H221058CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12H221058CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5T11760CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan20E221040CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11K11940CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan4S221220CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan14G221300CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan26ABC443600CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan14H221058CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan14J11735CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan10U11861CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan18E221040CondominiumS
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12H221058CondominiumS
100Riverside DriveNew YorkNY10024Upper West SideManhattan18-E221040Co-opS
100Riverside DriveNew YorkNY10024Upper West SideManhattan12H221058Co-opS
100Riverside DriveNew YorkNY10024Upper West SideManhattan18-E221040CondominiumS
105E 15th StreetNew YorkNY10003Grammercy ParkManhattan3711750Co-opS
105E 15th StreetNew YorkNY10003Grammercy ParkManhattan3711750Co-opS
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan18G22.51138CondominiumS
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan10G22.51200CondominiumS
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan18CD12838CondominiumS
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan17A33.52821CondominiumS
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan10-G22.51200CondominiumS
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan18G22.51138CondominiumS
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan10G22.51200CondominiumS
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan18CD12838CondominiumS
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan17A33.52821CondominiumS
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan10-G22.51200CondominiumS
120Central Park SouthNew YorkNY10019Central Park SouthManhattan7A221139coopS
120Central Park SouthNew YorkNY10019Central Park SouthManhattan7Cstudio1625coopS
120Central Park SouthNew YorkNY10019Central Park SouthManhattan7DE221500coopS
120Central Park SouthNew YorkNY10019Central Park SouthManhattan7-CDE332150Co-opS
120Central Park SouthNew YorkNY10019Central Park SouthManhattan7A221150Co-opS
120Central Park SouthNew YorkNY10019Central Park SouthManhattan7A221150coopS
120Central Park SouthNew YorkNY10019Central Park SouthManhattan7Cstudio1n/acoopS
120Central Park SouthNew YorkNY10019Central Park SouthManhattan7DE22n/acoopS
120E 87th StreetNew YorkNY10028Carnegie HillManhattanR6K11565CondominiumS
120E 87th StreetNew YorkNY10028Carnegie HillManhattanR6H11641CondominiumS
120E 87th StreetNew YorkNY10028Carnegie HillManhattanR6K11565CondominiumS
120E 87th StreetNew YorkNY10028Carnegie HillManhattanR6H11641CondominiumS
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH4D221243CondominiumS
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH4H221215CondominiumS
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH4M221275CondominiumS
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH4K221275CondominiumS
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH4K221275CondominiumS
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan4E221343CondominiumS
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH-3H221205CondominiumS
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12H11805CondominiumS
130W 67th StreetNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan22EF321900CondominiumS
130W 67th StreetNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan22EF322200coopS
130Water StreetNew YorkNY10005Financial DistrictManhattan10G11782CondominiumS
130Water StreetNew YorkNYFinancial DistrictManhattan10G11750CondominiumS
131E 83rd StreetNew YorkNY10028Upper West SideManhattan5F11500Co-opS
135E 54th StreetNew YorkNY10022MidtownManhattan5Ostudio1295CondominiumS
135E 54th StreetNew YorkNY10022MidtownManhattan5Ostudio1295CondominiumS
140Seventh AvenueNew YorkNY10011ChelseaManhattan2RStudio1620CondominiumS
145E 48th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan16G11650CondominiumS
145E 48th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan15-D11643CondominiumS
146E 48th SreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan16G11650CondominiumS
146E 48th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan15-D11643CondominiumS
150Columbus AveNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan26D22.51438CondominumS
150W 56th stNew YorkNY10019MidtownManhattan6203221060CondominumS
152W 77th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan311850co-opS
160Garfield PlaceNew YorkNY11215park slopeManhattan3R21850Co-opS
160West 66th StreetNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan17Hstudio1448CondominiumS
162W 56th StreetNew YorkNY10019MidtownManhattan70411750CondominiumS
162West 56th StreetNew YorkNY10019MidtownManhattan60411750CondominiumS
170E 87th StreetNew YorkNY10028Carnegie HillManhattanW18H221046CondominiumS
170E 87th StreetNew YorkNY10028Carnegie HillManhattanW19A331745CondominiumS
170E 87th StreetNew YorkNY10028Carnegie HillManhattan7GStudio1692CondominiumS
170E 87th StreetNew YorkNY10028Carnegie HillManhattanW5DE442296CondominumS
188E 70th StreetNew YorkNY10021Lenox HillManhattan6BC342060CondominiumS
190Green StreetNew YorkNY11222GreenpointManhattan202211000CondominiumS
200E 61st StreetNew YorkNY10065Lenox HillManhattan26A11.5899CondominiumS
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan40A442088CondominiumS
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15H11.5795CondominiumS
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan40A442088CondominiumS
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan6C21.51055CondominiumS
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan40A33.52088CondominiumS
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan40D22.51324CondominiumS
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan18G221200CondominiumS
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan4M221330CondominiumS
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15H11.5795CondominiumS
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12L121002CondominiumS
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan6E11765CondominiumS
200Central Park SouthNew YorkNY10019Central Park SouthManhattan6D11.51100Co-opS
207E 74th StreetNew YorkNY10021Lenox HillManhattan3E210coopS
207E 74th StreetNew YorkNY10021Lenox HillManhattan3E210Co-opS
212E 57th StNew YorkNY10022Sutton PlaceManhattan17A33.51923CondominiumS
220Manhattan AvenueNew YorkNY10025Manhattan ValleyManhattan6L21825CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5R11690CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan35B221450CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan16G332762CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan24A331859CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15C11783CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan18A11.5979CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan6E221512CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan37D331950CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan37C221429CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11L221481CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan36D331915CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan36C221429CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan29C/D44.53310CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan35B221429CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan21A11.51151CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan36C221429CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11L221481CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan16L221425CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan16L221425CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11L221481CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan36C221429CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11L221481CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11L221481CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan36C221429CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan37C221429CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12A11.5979CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan28A331872CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan38D331915CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan37D333400CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5J22.51776CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan10K11.51044CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan9A12979CondominiumS
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan18A11.5979CondominiumS
220Manhattan AvenueNew YorkNY10025Manhattan ValleyManhattan6L11825CondominiumS
235E 40th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan24I01400CondominiumS
240E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan3C221716CondominiumS
240E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan3D221309CondominiumS
240E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan2C221716CondominiumS
240E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan2D221309CondominiumS
240E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan6B221183CondominiumS
240E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan7B221183CondominiumS
240E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan2CD43.53100CondominiumS
240E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan6D11.51073CondominiumS
240E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan4D221315CondominiumS
240E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan8B21.51183CondominiumS
240E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan5B221183CondominiumS
240E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan4B21.51258CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan24C221557CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan10E22.51946CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5H32.52013CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan24C221557CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan9D22.51586CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11C22.51858CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan4M11.51253CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11C22.51858CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5G11.51027CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan😯11.51151CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan9D22.51586CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan10N11791CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15D11825CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12P01445CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan8P01445CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan7F01574CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan19-C221557CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan7F01574CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11C22.51858CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan10N11791CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan9D22.51586CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5G11.51027CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15N11827CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan3F11827CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5-G21.51027CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan6C22.51858CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11C22.51858CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan9P00445CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan17C221557CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12E22.52181CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15E32.52181CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan19 C221557CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12PStudio1445CondominiumS
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan3PStudio1585CondominiumS
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan1510Studio1375coopS
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan203Studio1375Co-opS
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan1012Studio1375Co-opS
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan1510Studio1375Co-opS
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan605Studio1375co-opS
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan314Studio1375co-opS
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan512Studio1375co-opS
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan310Studio1375co-opS
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan203Studio1375co-opS
250E 54th StreetNew YorkNY10022Midtown EastManhattan17C11.5878CondominiumS
250E 54th StreetNew YorkNY10022Midtown EastManhattan29B22.51255CondominiumS
250E 54th StreetNew YorkNY10022Midtown EastManhattan29A331677CondominiumS
250E 54th StreetNew YorkNY10022Midtown EastManhattan35B22.51255CondominiumS
250E 54th StreetNew YorkNY10022Midtown EastManhattan33D331647CondominiumS
250E 54th StreetNew YorkNY10022Midtown EastManhattan31B22.51255CondominiumS
250E 54th StreetNew YorkNY10022Sutton PlaceManhattan6A221300condominumS
254Riverside DriveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan2D11780coopS
260W BroadwayNew YorkNY10013TribecaManhattan3A221421CondominiumS
280Park Avenue SouthNew YorkNY10010FlatironManhattan6J11.51050CondominiumS
280Park Avenue SouthNew YorkNY10010FlatironManhattan6J11.51050CondominiumS
280Park Avenue SouthNew YorkNY10010FlatironManhattan3C11.5860CondominiumS
300E 55th StreetNew YorkNY10022Sutton PlaceManhattan9B221535CondominiumS
300East 23rdNew YorkNY10010Gramercy ParkManhattan5G21.5972CondominiumS
345E 80th StreetNew YorkNY10075YorkvilleManhattan28G11710CondominiumS
392Central Park WestNew YorkNY10025Upper West SideManhattan15UStudio1545CondominiumS
400Fifth AvenueNew YorkNY10018MidtownEastManhattan46G21.51412CondominiumS
401East 60th stNew YorkNY10022Lenox HillManhattan35B221527CondominumS
415E 37th StreetNew YorkNY10016Murray HillManhattan20G21.5927CondominiumS
415E 37th StreetNew YorkNY10016Murray HillManhattan38N11866CondominiumS
415E 37th StreetNew YorkNY10016Murray HillManhattan35C221130CondominiumS
415E 37th StreetNew YorkNY10016Murray HillManhattan19B11710CondominiumS
415E 37th StreetNew YorkNY10016Murray HillManhattan22J121140CondominiumS
415E 37th StreetNew YorkNY10016Murray HillManhattan19G21.5927CondominiumS
415E 37th StreetNew YorkNY10016Murray HillManhattan22L32.51600CondominumS
415E 37th StreetNew YorkNY10016Murray HillManhattan25G22927CondominumS
425West 53rd StNew YorkNY10019Hell's KitchenManhattan70111.5831condominumS
502Park AvenueNew YorkNY10022Lenox HillManhattan12B231641CondominiumS
502Park AvenueNew YorkNY10022Lenox HillManhattan12AB44.52640CondominiumS
515E 72nd StreetNew YorkNY10021Upper East SideManhattan10 H221027CondominiumS
524E 72nd StreetNew YorkNY10021Lenox HillManhattan31C221089CondominumS
555W 23rd StreetNew YorkNY10011West ChelseaManhattanN9R11520CondominiumS
620BroadwayNew YorkNY10012NohoManhattan1F22LoftcoopS
635East 42New YorkNY10036MidtownWestManhattan42G221320CondominiumS
721Fifth AvenueNew YorkNY10019MidtownManhattan35E221100CondominiumS
721Fifth AvenueNew YorkNY10022MidtownManhattan47C11.51102CondominiumS
721Fifth AvenueNew YorkNY10022MidtownManhattan57H11.51076CondominiumS
721Fifth AvenueNew YorkNY10022MidtownManhattan34AB44.53065CondominiumS
900Park AvenueNew YorkNY10075Upper East SideManhattan12E22.51288CondominiumS
1220Park AvenueNew YorkNY10128Carnegie HillManhattan4A43n/acoopS
1965BroadwayNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan23E22.51485CondominiumS
1991BroadwayNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan21A321352CondominiumS
40West 72nd StNew YorkNY10023Upper West SideManhattan01500CoopS
6899Collins AvenueMiami BeachFL33141Miami BeachMiami110722.51550CondominiumS
180-188E 70th StreetNew YorkNY10021Lenox HillManhattan6BC342060CondominiumS
240Central Park WestNew YorkNY10019Central Park SouthManhattan3P01479CondominiumS
12706th AvenueNew YorkNY10020MidtownManhattanBldg000CommercialS
230West 55th StreetNew YorkNY10020MidtownManhattan20C11750RentalR
230West 55th StreetNew YorkNY10020MidtownManhattan22D11750RentalR
432East 89th StreetNew YorkNY10128YorkvilleManhattan4A11700RentalR
624West End AveNew YorkNY10024Upper West SideManhattan411575RentalR
1991BroadwayNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan21A321352CondominiumS
113Nassau StreetNew YorkNY10038Fulton/SeaportManhattan22B11500RentalR
235West 102nd StreetNew YorkNY10025Upper West SideManhattan2A01475Co-opS
149West 95th StreetNew YorkNY10025Upper West SideManhattan2A010RentalR
2Astor PlaceNew YorkNY10003NohoManhattan3L11500RentalR
18W 48th StreetNew YorkNY10036MidtownManhattan4A12632CondominiumR
23165 West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan20J11790CondominiumR
23W 73rd StreetNew YorkNY10023Upper West SideManhattan110401450CondominiumR
23E 10th StNew YorkNY10003Greenwich VilageManhattan21S110CondominumR
24Central Park SouthNew YorkNY10019Central Park SouthManhattanPHAB331800RentalR
35East 38th stNew YorkNY10016Murray HillManhattan5G11774CondominumR
40Central Park SouthNew YorkNY10019Central Park SoManhattanPHD221985rentalR
50Walker StNew YorkNY10013TribecaManhattan333LoftcoopR
65W 55th StNew YorkNY10019MidtownManhattan7G11700RentalR
90Alton RoadSouth BeachFL33139South BeachMiamiPH330811740CondominiumR
90Alton RoadMiami BeachFL33139South BeachMiamiPH330811741CondominiumR
100Wall StreetNew YorkNY12345Financial DistrictManhattanPH52.55000CondominiumminiumR
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5T11760CondominiumR
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5T11760CondominiumR
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan21A221156CondominiumR
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5T11760CondominiumR
100Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan21A221156CondominiumR
101W 79th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan7 F/G442450CondominiumR
101W 79th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan7 F/G442450CondominiumR
101W 79th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan7F/G442450CondominiumR
101W 79th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan7FG442450CondominiumR
101W 79th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan7 F/G442450CondominiumR
101W 79th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan7 F/G442450CondominiumR
101W 79th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan7F/G442450CondominiumR
101W 79th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan7FG442450CondominiumR
101W 79th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan7F442450CondominiumR
101W 79th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan7FG442450CondominiumR
101W 79th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan7F442450CondominiumR
101W 79th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan7FG442450CondominiumR
101W 79th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan7FG321680CondominiumR
105E 15th StreetNew YorkNY10003Grammercy ParkManhattan37studio1250co-opR
105E 15th StreetNew YorkNY10003Grammercy ParkManhattan37studio1250co-opR
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan17G22.51138CondominiumR
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan5F11.5651CondominiumR
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan18G22.51138CondominiumR
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan17G22.51138CondominiumR
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan5F11.5651CondominiumR
106Central Park SouthNew YorkNY10019Lincoln SquareManhattan18G22.51138CondominiumR
111W 67th StreetNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan23PStudio1379CondominiumR
111W 67th StreetNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan23-PStudio1379CondominiumR
120E 87th StreetNew YorkNY10028Carnegie HillManhattanR6H11641CondominiumR
120E 87th StreetNew YorkNY10028Carnegie HillManhattanR6K11565CondominiumR
120E 87th StreetNew YorkNY10028Carnegie HillManhattanR6H11641CondominiumR
120E 87th StreetNew YorkNY10028Carnegie HillManhattanR6K11565CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan7N11847CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan8N11859CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan10C1551CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5Cstudio1551CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH2E11774CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12L221292CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan14R11851CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH3M221307CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH3H221205CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11E221343CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan7Cstudio1551CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH3H221205CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH3H221205CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH-1A221349CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan7N11847CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan8N11859CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan10Cstudio1551CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH2M221307CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH2E11774CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12L221292CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan14R11851CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH3M221307CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH3H221205CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11E221343CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan7Cstudio1551CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH3H221205CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH3H221205CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH-1A221349CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH3M221307CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH1A221349CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15V11700CondominiumR
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan7-Cstudio1551CondominiumS
120Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan7-Cstudio1551CondominiumS
124W 80th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan2studio1n/aco-opR
125W 80th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan2studio1n/aco-opR
130W 67th StreetNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan3D22n/aCondominiumR
130Water StreetNew YorkNY10005Financial DistrictManhattan10Hstudio1500CondominumR
130W 67th StreetNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan3B110co-opR
131E 83rd StreetNew YorkNY10028Upper West SideManhattan5F11n/aCondominiumR
131E 83rd StreetNew YorkNY10028Upper West SideManhattan5F11n/aCondominiumR
135E 54th StreetNew YorkNY10022MidtownManhattan5Ostudio1295CondominiumR
135E 54th StreetNew YorkNY10022MidtownManhattan5Ostudio1295CondominiumR
145E 48th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan31G11650CondominiumR
145E 48th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan27F12761CondominiumS
150W 51st streetNew YorkNY10019MidtownManhattan150411720CondominiumR
150W 51st streetNew YorkNY10019MidtownManhattan161211750CondominiumR
150W 51st streetNew YorkNY10019MidtownManhattan150811700CondominiumR
150W 51st streetNew YorkNY10019MidtownManhattan72611650CondominiumR
153E 57th StNew YorkNY10022Sutton PlaceManhattan17C11720co-opR
155E 34th StNew YorkNY10016Murray HillManhattan10D11700condominumR
165West End AvenueNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan20J11788co-opS
170E 87th StreetNew YorkNY10028Carnegie HillManhattanW18H221046CondominiumS
170E 87th StreetNew YorkNY10028Carnegie HillManhattanW19A331765CondominiumS
170W 74th StreetNew YorkNY10023Upper West SideManhattan100511n/aco-opS
170East 87th stNew YorkNY10028Carnegie HillManhattanE7GStudio1651CondominumR
175W 90th StreetNew YorkNY10024Upper West SideManhattan9Estudio1n/aco-opR
200E 61st streetNew YorkNY10065Lenox HillManhattan26A11.5899CondominiumR
200E 61st streetNew YorkNY10065Lenox HillManhattan26A11.5899CondominiumR
200E 69th StreetNew YorkNY10065Lenox HillManhattan19B221200CondominiumR
200Gateway PlazaNew YorkNY10280Battery Place CityManhattan29L331CondominiumR
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11B331750CondominiumR
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12G11722CondominiumR
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15H11.5795CondominiumR
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan8H11.5860CondominiumR
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan6C11.51055CondominiumR
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan6L121004CondominiumR
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan38D221220CondominiumR
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5G11723CondominiumR
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH2C22.51397CondominiumR
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan412221108CondominiumR
200Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12L121002CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan26F11884CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan6F11932CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan10Wstudio1549CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan40 B221426CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan26F11.5884CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan4L221454CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan40B221426CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan26E11900CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan26E11900CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan10Wstudio1549CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan26-F11.5884CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan24C331833CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan14R11880CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15N331750CondominiumR
220Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11L221481condominumR
224Riverside DriveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan2D11700co-opR
240E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan2CD43.53100CondominiumR
240E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan6B221183CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan8E22.51946CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15P11825CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan24C221557CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan14O11.51151CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan8P01445CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan4M11.51253CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan12P01445CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan4G111027CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan10N11791CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15N11791CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15N11791CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan4G111027CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan10N11791CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15N11791CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15N11791CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan19C221557CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan21B332147CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5G11.51027CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15D11825CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15N11791CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan11C22.51858CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan19C221557CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan8P01445CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan21B332147CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5G11.51027CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15N11791CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan3LM32.51845CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan19C221557CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan15N11791CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan10C22.51557CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan5F11827CondominiumR
240Riverside BlvdNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattan3-LM32.51845CondominiumR
240Central Park SouthNew YorkNY10019Central Park SouthManhattan14Ostudio1.5620CondominiumR
240Central Park SouthNew YorkNY10019Central Park SouthManhattan15Estudio1525condominumR
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan31401375co-opR
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan60501375coopR
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan30701375coopR
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan150701375co-opR
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan90301400co-opR
243West End AveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan91001375co-opR
243West End AveNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan902studio1375CondominumR
243West End AveNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan304studio1400condominumR
243West End AveNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan704studio1400condominumR
245East 93rd streetNew YorkNY10128YorkvilleManhattan2E11764co-opR
253W 98th stNew YorkNYn/an/aManhattan2D221160condominumR
254Riverside DriveNew YorkNY10023Upper West SideManhattan2D11780co-opR
300E 55th StreetNew YorkNY10022Sutton PlaceManhattan5F11.51121CondominiumR
300E 55th StreetNew YorkNY10022Sutton PlaceManhattan4B11.51057CondominiumR
300E 55th StreetNew YorkNY10022Sutton PlaceManhattan4B11.51057CondominiumR
300East 23rdNew YorkNY10010Gramercy ParkManhattan5G21.5972CondominiumR
302W 102nd StNew YorkNY10025Upper West SideManhattan211n/aco-opR
305W 55th StNew YorkNY10019Hell's KitchenManhattanPH4D21n/aco-opR
319Belvedere RdWest Palm BeachFL33401West Palm BeachDesign DistrictCommercial1000CommercialR
330E 38th SttNew YorkNY10016Murray HillManhattan23OStudio1520CondominiumR
330E 49th StNew YorkNY10017Turtle BayManhattan10Kstudio1430CondominiumR
330E 47th StreetNew YorkNY10017Turtle BayManhattan10Kstudio1430condominumR
342West 56th StreetNew YorkNY10019Hell's KitchenManhattan3F11700CondominumR
344Third AveNew YorkNY10010Kips BayManhattan2D22n/aCondominumR
360Cabrini BlvdNew YorkNY10040Hudson HeightsManhattan7D11786co-opR
377Rector PlaceNew YorkNY10280Battery Place CityManhattan17D21779CondominumR
400W 63 StNew YorkNY10069Lincoln SquareManhattanPH2331789CondominiumR
400Alton RoadSouth BeachFL33139South BeachMiami120822.51600CondominiumR
400Alton RoadMiami BeachFL33139South BeachMiami220822.51600CondominiumR
401E 34th StNew YorkNY10016Murray HillManhattanS14N11567CondominumR
415E 37th StreetNew YorkNY10016Murray HillManhattan37C221130CondominiumR
415E 37th StreetNew YorkNY10016Murray HillManhattan16G21.5927CondominiumR
415W 23th StreetNew YorkNY10011West ChelseaManhattan17A11880CondominiumR
421HudsonNew YorkNY10014West VillageManhattan502221315CondominiumR
421HudsonNew YorkNY10014West VillageManhattan50412915CondominiumR
421W 54th StreetNew YorkNY10019MidtownWestManhattanPHC44.53786CondominiumR
475BroadwayNew YorkNY10012SohoManhattanPHE11720rentalR
515E 72nd StreetNew YorkNY10021Lenox HillManhattan20L11685CondominiumR
555W 23rd StreetNew YorkNY10011West ChelseaManhattanN9R11520CondominiumR
608ST Nicholas AveNew YorkNY10030Hamilton HeightsManhattan3Fstudio1n/aco-opR
630First AveNew YorkNY10016Murray HillManhattan31S11660CondominumR
720Ft Washington AveNew YorkNY10040Hudson HeightsManhattan5P111000CondominumR
730Columbus AveNew YorkNY10025Upper West SideManhattan9BStudio1610co-opR
1965BroadwayNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan12-G11915CondominiumR
1965BroadwayNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan23E22.51485CondominiumR
1965BroadwayNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan23E22.51485CondominiumR
1965BroadwayNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan16K11820CondominiumR
1965BroadwayNew YorkNY10023Lincoln SquareManhattan29D33.52368condominumR
2218S Dixie HwyWest Palm BeachFL33401West Palm BeachDesign DistrictCommercial4800CommercialR
5070N Ocean DrSinger IsalandFL33404Riviera BeachN Palm Beach16D221802CondominiumR
6423Collins AvenueMiami BeachFL33141Miami BeachMiami901221300CondominiumR
7600Collins AveMiami BeachFL33141Miami BeachMiAMIph1210221200CondominiumR
7600Collins AvenueMiami BeachFL33141Miami BeachMiamiPH1210Loft21200CondominiumR
200-210E 65th StreetNew YorkNY10065Lenox HillManhattan7B11750condominumR
31-33West 12th StNew YorkNY10011Greenwich VilageManhattan8E21.5n/aco-opR
31-33W 12th StreetNew YorkNY10011Greenwich VilageManhattan8E22n/aco-opR
Scroll to Top